No kjem Summercamp ungdomane

LAURDAG 13. AUG. KJEM 9 UNGDOMAR TIL SUNNFJORD DER FØRDE ROTARYKLUBB SKAL VERE VERTSKAP FRAM TIL MÅNDAGS FORMIDDAG. OPPGÅVER ER FORDELT TIL KLUBBMEDLEMANE OG EIN HAR KNYTT KONTAKT TIL SUNNFJORDSUNGDOMAR I SAME ALDERSGRUPPE.

Opphald på Jølster med grilling og vassaktivitetar, felles kulturell matlaging i Førde og tur til Hafstadfjellet på søndag og leik og andre felles aktivitetar på Førde Gjestehus og camping på ettermiddag og kveld.

Værmeldinga lover betring og vi vonar ungdomane får eit kjekt opphald i Førde og Sunnfjord, før dei skal vidare til Florø og Bergen.RYLA (Rotary Youth Leadership Award)

RYLA er et tre-dagers seminar med fokus på egenutvikling for unge mennesker som ønsker å bli ledere eller fortsette å utvikle seg som leder. Målet for seminaret er fremme personlig vekst gjennom det å få innsikt i egen person og forholde seg til, samarbeide med og lede andre. RYLA Vest er et felles lederseminar for aktuelle deltagere på Vestlandet, og arrangeres av Torgalmenningen Rotary Klubb.

Ved hjelp av teori, gruppeøvelser, diskusjon og refleksjon får deltagerne fokus på hvordan de påvirker andre og andre påvirker dem. Gjennom diskusjon med erfarne bedriftsledere i gruppearbeid og paneldebatt, får deltagerne belyst aktuelle problemstillinger og spørsmål.

Seminaret gjennomføres i en inkluderende atmosfære hvor deltagere i alderen 19-27 år fra forskjellige miljøer og bakgrunn kan lære av hverandre og få nyttige impulser og kontakter. Meir informasjon - sjå https://rylavest.no/ og ta kontakt med presidenten i Førde Rotary Klubb.

Rotarymøta starter opp etter ferien

Første møte vert på Hunsrasta 8. august - avreise frå bensinstasjonen ved Coop Ekstra kl. 18:00 så samkøyrer vi til langeland.

Sommercamp med utanlandske studentar skjer helga 13. til 15. august –oppgåver er fordelte og det vert ei samordningsmøte på Førde camping onsdag 10. august. Meir om dette, men fint om så mange som mogeleg vil delta. Det vert såleis møtefri den 15. august, og så er det vanleg Rotarymøte 22.aug. kl. 19:30. Styret vert innkalla til kl. 19.00. Meirprogramsoppsett kjem etter kvart.

Foto: Førde Rotary Klubb

SUMMER CAMP 2022 

Frå Skei til hytta til Olav ( Jostein, Arnljot og Frank Rune). Grilling (lunsj), båtliv og sosialt fellesskap.
Bilførarane blir på hytta og hjelper Olav med aktivitetane der og Olav tek ansvar for å handle inn til grillinga
Så til Førde camping og Innkvartering. Her skal deltakarane handle inn matvarer på Coop for at dei saman skal lage måltidet for
kvelden. Vi reknar med tida går med til innkvartering på hytta, laging av mat. Måltid og sosialt fellesskap. (Bjørn Inge og Ole Magnar) Ro i leiren kl 23.00. Søndag 14. aug 08.00 – 09.30 Frukost og nistesmøring (Bjørn Inge og  Ole Magnar) QA
Avreise til Hafstadfjellet ( Rolf og Per Arne) kl. 10.00 Vi køyrer til Langeland og går over Hunsrasta til toppen. Nede ved Hunsrasta ca kl 14.00. Det blir også med ungdommar frå Førde. Grilling på Hunsrasta og tid for bading og ev. andre aktivitetar (Terje Olav og Gunnar). Klargjer for grilling og handlar inn nødvendige matvarer.  Kveld på Førde camping med servering av pizza og «å vere saman». Ulike aktivitetar m.a. hesteskokasting.  Alternativ til aktivitetar søndag viss dårleg ver: Bowling og Sunnfjordparken /Trampoline. 23.00 Ro i leiren. Måndag 15. aug 08.00 – 09.30 Frukost (Bjørn Inge og Per Arne) 10.30 Avreise til Florø (Frank Rune, Per Arne og Ole Magnar)


Rotaryklubben i førde tar ikkje ferie - men tar idag over 20 sengar frå helse førde
Førde Rotary klubb og Helse Førde har ei intensjonsavtale knytt til å overta sengar og anna sjukehusutstyr som vert utfasa frå Førde Sentralsjukehus. Sist år sende Rotaryklubben med god hjelp frå andre vestlandsklubbar ein kontainer med senger og sjukehusmateriell til Indonesia. No er Førde Rotary klubb heldige å ha fått til eit samarbeid med Hellenes AS om lager til sjukehusutstyr i påvente til at ein klarer å fylle opp ein kontainer til.

Foto: Førde Rotary klubb
I  dag var desse rotarianarane i aktivitet for å hente senger som no er utfasa på sentralsjukehuset. Med god hjelp av lånte varebilar frå Naustdal dampbakeri og Power Sunnfjord klarte dugnadsgjengen å flytte nærare 20 sengar til lager hjå Hellenes AS. Frå venstre ser vi nyvald klubbpresident Jostein Tjugum, primus motor og tidlegare klubbpresident Bjørn Inge Geithus og dei trufaste medlemane Leon Haugsbø og Ole Magnar Stein.


ROUND TRIP HAUSTEN 22

FØRDE ROTARY klubb SKAL VERE VERTSKAP SAMAN MED ANDRE KLUBBER I DISTRIKTET FOR 10 UNGDOMAR I ALDEREN 15-18 ÅR 12.-14- AUGUST 2022.

Ein vil ha eit opplegg med reise frå  Bergen til Nordfjord og opphald der før vidare reise til Sogndal, Førde og Florø. Ungdomane som kjem frå ulike europeiske land skal vere to dagar kvar stad og overnatting skjer hjå i Førde på Førde Gjestehus og Camping.  Rotaryklubben gleder seg til å møte ungdom frå ulike land i verda og ynskjer dei velkomen til Sunnfjord,  Vestland og Sogn og Fjordane. Av aktivitetar i Sunnfjord nemner vi tur til Jølstravatnet med vassport og grilling, tur til Hafstadfjellet og småturar i nærområdet.Presidentskifte i Førde Rotary Klubb.

På årsmøte i juni overtok Jostein Tjugum presidentklubba frå avågande klubbpresident Bjørn Inge Geithus. Ei god årsmelding gav ei god oppsummering av god aktivitet i året sjølv om også klubben har vore råka av restriksjonar knytt til pandemien. Økonomien er i balanse. 


Klubben si største utfordringer er å auke medlemstal og har prøvd ulike tiltak for at det skal lukkast. Det er planar om vidare arbeidet for å betre rekrutteringa.

Foto: Terje Olav Øen


DUGNAD I SANSEHAGEN

Main Image

FØRDE ROTARYKLUBB Skulle HA DUGNAD I SANSEHAGEN VED HELSETUNET MÅNDAG 9. MAI slik som tidlegare år. Grunna anna aktivitet ved sjukeheimen i same området vart denne avlyst - diverre på kort varsel. 


Rune Fossum Lillesvangstu:
Foredrag om boka si: "Den spreke hundreåringen" 

Vi får besøk av Rune Fossum måndag 23. mai kl. 1930 der han snakkar om juibileumsboka som handlar om Førde Idrettslag 1920-2020. Bilblitoteksentralen skriv dette om boka:

Jubileumsbok for ein hundreåring. Førde IL blei danna av nokre ungdommar i 1920. Dette er historia om eit idrettslag som i dag tel over 2000 medlemmar. Boka føljer utviklinga frå trenig og konkurransar under enkle forhold til Førde IL blei eit fullbarka idrettslag som har markert seg både nasjonalt og internasjonalt. Boka inneheld møte med ein rekke personar knytta til idrettslaget, og deira historiar om trening og konkurransar.
Ungdomsarbeid i Sunnfjord

 


Utekontakt Tove Nedrebø og ungdomskoordinator Eli Britt Danielsen frå Sunnfjord kommune orienterte om tilbod for ungdomar og unge vaksne i kommunen. Mange tiltak er allereie på plass og det vert arbeidd med fleire tiltak, m.a. fritidssenter i Naustdal og på Skei tilsvarande som Løa i Førde. Tiltaka er populære hjå ungdommen og omfattar også skuleungdom på vidaregåande skule og høgskule.

 

Kommunen har også eige ungdomsråd med 2 representantar frå kvar skuel med ungdomstrinn og vidaregåande skule. Der er også to representantar oppnemnd av ungdomsorganisasjonar i Sunnfjord. 

 

Kontaktmedier er TikTok, Insta og Snapchat som er tipp topp for å få rask respons, Jobben til utekontakt Tove Nedrebø handlar om å jobbe aktiv ut mot ungdom og passe på at dei blir høyrt og må bruke dei plattformene ungdommane brukar.SIVILT-MILITÆRT SAMARBEID VED BEREDSKAP

MÅNDAG 4.APRIL SER VI FRAM TIL EIT SPENNANDE TEMA OM NORSK BEREDSKAP OG SAMARBEID MELLOM MILITÆRE OG SIVILE ORGANISASJONAR.

Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen er norsk kontreadmiral og tidlegare sjef for Forsvarets sanitet. Han starta si legeverksemd som turnuskandidat ved Førde sentralsjukehus. Idag arbeider han som spesialrådgjevar i Helse Bergen innanfor feltet beredskap ved Haukeland Universitetssjukehus.

Sommerfelt-Pettersen er også ivrig rotarianer og var president i Bergen Rotary klubb i perioden 20/21.


Foto: Forsvaret


 Informasjon frå Zulufadder


	Gratton skole | Undervisningsmateriale 
 
 
Gratton skole er Zulufadders største prosjekt, og hvert år kjøper vi inn skolebøker, programvare og e-bøker til over 500 barn. 

Les mer


Førde Rotaryklubb samarbeider med andre Rotaryklubber om prosejekt gjenn Zulufadder, og har no ei skuleprosjekt saman med klubbar i Sogn og Fjordane


SUNNFJORD KOMMUNE OG SKULANE

KOMMUNALSJEF FOR SKULE I SUNNFJORD KOMMUNE OG TIDLEGARE ROTARYMEDLEM ÅGE STAFSNES VIL INFORMERE OM STATUS OG PLANAR FOR SKULEVERKET I KOMMUNEN 28.MARS KL. 19:30 I KLUBBLOKALA
VI MØTEST KL. 19 ISCH FOR EIN KAFFITÅR OG LITT DRØS. VELKOMEN


KLUBBKVELD 21. MARs med nytt frå pets på voss

Hei gode Rotarymedlem og rotarianar. Då har vi klubbkveld i morgon 21. mars i kubblokalet.

Jostein og Terje Olav orienterer om PETS på Voss som har vore i helga. Mange gode innspel og tanker vart presentert - Førde Rotary har same utfordringane som dei andre klubbane - og noko må gjerast ellers forvitrar vi.

Det må vere bærekraftig var eit av signala frå distriktssamlinga.

Rolf innleiar på klubbens ve og vel - framtidsplanar og visjonar.- medlemsrekruttering og medlemspleie.

Koleis kan vi bli synlege i lokalmiljøet - korleis engasjere sunnfjordingar i Rotary ?

Minner også om promoteringsfilmen for Rotary som de finn her: 

Ta gjerne med nokon - og tenkt gjennom kva du meiner er viktig for klubbdrifta.

3-minuttar: Leon

 


FIRDA OG A-PRESSA PÅ DAGENS MØTE

Redaktør Kai Åge Pedersen tek opp tema kring Firda og A-pressen 14. mars kl. 19:30. Pedersen har lang erfaring som journalist og medieleiar og kom frå NRK til Firda 1. desember 2018 som ansvarleg redaktør.

Kom og ver med - redaktøren likar godt spørsmål !

Foto: Firda

KLUBBMØTE 7.MARS I KLUBBLOKALET

Denne dagen var det klubbmøte med diverse info, blant anna Summer Camp og programmet framover. Vel møtt.

Short Term Youth Exchange (sommerleirer, camps, familieutveksling) har en varighet på et par uker og oppover til noen flere uker. Med unntak av familieutveksling er det ingen utveksling forbundet med dette programmet. Den som sender ut en ungdom har ikke krav om å ta imot. Den enkelte klubb kan sende ut flere ungdommer. Det er ingen kostnader for klubben ved å delta i dette programmet.

Sommerleirer (camps) er et tilbud der ungdom fra forskjellige land deltar. I de fleste tilfellene bare en fra hvert enkelt land og det er en blanding av gutter og jenter. Barn av rotarianere kan delta. Varigheten på dette tilbudet er cirka 14 dager. Det er Rotary som står som arrangør og har ansvar for samlingen. De fleste er gratis for deltageren, men utgifter til reise, forsikring og lommepenger må deltageren dekke selv

https://d2250.rotary.no/no/sommercamps-og-roundtrips#.YiVCXHrMJaQ

Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane

Personalsjef Atle Reidar Sandnes var i klubben og orienterte om stiftinga Musea i Sogn og Fjordane på Rotarymøte 7.februar.

StiFtinga har 9 museum og i alt 154 museale bygningar.

Musea har 165 tusen gjenstandar i si forvaring.


I 2019 var det 58 00o besøkande, og i 2020 var dette redusert til halvparten - truleg pandemieffekt.


Samla omsetning er på 68 MNOK.


Musea ha 69,5 årsverk inkludert sommarhjelp. Administrasjonen utgjer 15 % av desse. I Norge er gjennomsnittet på adm.tilsette 22%.


Tor Martin Leknes er avdelingsdirektør for kunst.Han orienterte om Sogn og Fjordane kunstmuseum som er lokalisert i Førde, Eikåsgalleriet og Astruptunet i Jølster og Sogn kunstsenter i Lærdal.


Det er store planar for eit besøksenter ved Astruptunet i Jølster som skal vise fram Nic. Astrup sine bileter. Senteret vil ligge i nærleiken og det vil også gje auka tilgjengeligheit for alle.

https://www.firda.no/astruptunet/Samfunnsoppdraget til BKK


Arild Fleten fra BKK (tidligere Sunnfjord Energi) møtte oss 24. januar og gav oss innsikt i kraftbransjen. 


Han orienterte om nett, investeringer, beredskap, mv. 


BKK er ein del av Eveny kosernet og har fokus på å arbeidet for morgondagens løysingar idag.
Fleten gav ei god orientering om kraftleverandørar og Nordpool spot marknaden, samt vassdrag, vasskraft,vindkraft og distribusjonsnett til privat og industriell bruk. Likeins vart både eksport og import av energi omtala.
Rolf Thingvold går for DG i 24/25Rolf Thingvold er nominert som Distriktsguvernør i perioden 24-25.


Vi ynskjer lukke til med oppgåva og tek med den siste æresutnemninga som Rolf fekk på julemøtet, Førde Rotary klubb sin Rotekopp.Klubbkveld i klubblokalet

Måndag 17.januar kl. 19:30 møtest vi til klubbkveld og Kahoot. Tema er planlegging for sesongen, rekruttering og andre tiltak. Styret startar sitt styremøte kl. 18:00.


Ein framover lent høgskule på Vestlandet fyller 5 år

På 5-årsdagen til Høgskulen på Vestlandet mandag 17.jan. 22 vitja pro-rektor Anne Grethe Naustdal Førde Rotaryklubb og held eit spennande foredrag om:

Høgskulen på Vestlandet (HVL)- Ambisjonar og profil 2023:  Universitet med klar profesjons- og arbeidslivsrelevans

Høgskulen har 5 campusar der Førde er den minste med 950 studentar og 100 tilsette. Til saman har høgskulen ca. 16 600 studentar og ein samla stab på mest 2 000 tilsette. Anne-Grethe Naustdal er pro-rektor for utdanning.

Høgskulen har 5 fakultet leia av Dekanar og pro-dekanar. I Førde sit dekan Randi Skår og har ansvar for helse- og sosialvitskap som omhandlar helse- og omsorgsvitskap, helse og funksjon samt velferd og deltaking. Under dette fakultetet ligg også sjukepleieutdanninga som ein finn både  i Førde, Bergen og på Stord. Årleg vert det utdanna 4.500 nye kandidatar frå høgskulen. Den største gruppe er ingeniørar (475) teitt etterfylgt med 450 sjukepleiarar. Samla utdannar høgskulen 675 barnehage- og grunnskulelærarar. Vidare er det 250 kandidatar som har økonomi og administrasjon og vel 100 som har utdanning i sosialt arbeid.


Høgskulen på Vestlandet, som søker om å få universitetsstatus hausten 2022, har i alt 44 bachelor utdanningar, 26 masterutdanningar og 5 program for Ph.d. (doktorgradsstipendiatar).

Høgskulen legg vekt på fleksible, praksisnære og heilskapelege studieløp. Ein har både heiltid, deltid, desentralisert- og samlingsbasert utdanning i tillegg til nettbasert undervising og utdanning på ulike campus, samt at ein ser på undervisiningshubar, dvs. studielokalar desentralisert kor ein kan ha eit studentmiljø.

Naustdal peika på at regionen bør heie på HVL som er 

 • ein av dei største leverandørane av arbeidskraft på Vestlandet 
 • vi utdannar kandidatar til samfunnskritiske yrke, frå fem sterke studiestadar 
 • 90 prosent av studentane våre får relevant jobb 
 • studentane blir igjen på staden dei har studert (77 %), i mykje større grad enn studentane frå NHH og UiB 

fleire av dei uteksaminerte studentane frå HVL har arbeidsstad andre stadar på Vestlandet enn i Bergen

Pro-rektor Anne-Grethe Naustdal 

Det er ikkje berre på Vie, kor ein finn ingeniør- og sjukepleiarutdanninga, ein har Campus i Førde. Campus Verftet på Øyrane er eit samarbeid mellom HVL, Fylkeskommunen (Fagskulen) og Sunnfjord kommune

 • disponerer i dag elektronikklab, eitt klasserom og eitt kontorlandskap til bruk for studentar og næringsliv: til saman 400 kvadratmeter 
 • robotlab/teknologiløftet/kontorplassar til stipendiatar: 150 kvadratmeter på eigen leigeavtale i HVL -regi.
 • I tillegg ligg det i dag ein elkraftlab på 350 kvadratmeter fast på Verftet til bruk for HVL og Fagskulen. 
 • det er vidare i gang eit arbeid med ein bygningslab på Verftet på 100 kvadratmeter. Dette er også eit samarbeid mellom HVL, Fagskulen og eventuelt næringslivet.  

Godt Nyttår

Føre Rotaryklubb ynsker medlemer og andre eit godt nytt år, og vi vonar at vi etter kvart kan oppta vanlege aktivitetar i samfunnet igjen. Vi har høve til å skipe til møter med inntil 20 deltakarar - og det synest å fungere greitt.
Velkomne på møter også i 2022.

Nærings- og omdømebygging i Sunnfjord

På Rotarymøte  6.des. 2021 deltok prosjektleiar Bente Hauge med løypemelding og gjekk m.a gjennom nærings- og marknadsanalysen som er gjort i Sunnfjord. Det er sett på næringsliv, omsetnad, investeringas og utdanningsinstitusjonar.

Urbane Førde har god infrastruktur og det meste er lett tilgjengeleg. Her er gode utdanningsinstitusjonar med høgskule og fagskujle og utdanningstilbod tilpassa behova i næringslivet.


Førde sine 5 styrker er omtalt slik:

 • Helse Førde – Førde sentralsjukehus
 • Plassering (midt mellom Bergen og Ålesund)
 • Trygt og aktivt 5-minutts samfunn – kort veg til det meste
 • Variert næringsliv – arbeid til begge vaksne i ein familierelasjon med gründermiljø og investeringsvilje
 • Natur – landbruk, reiseliv, kraft

REise til jordan og israel

Rotarinar Leon haugsbø tok oss med på andre del av reisa - i kveld var det israel som var på programmet

Gjennom lysbileter, tekst og tale  gav Leon eit interessant foredrag om Jerusalem, Betlehem, Jeriko, Dødehavet og vidare til Telaviv og Middelhavet. 

Vi høyrde om jødedom, kristendom og islam og israelittar og palestinarar. Vi hadde ein spanande reise og var innom Tempelhøgda med  kapell med flotte utsmykkingar laga av mosaikk, klagemuren, Jesus grav, Golgata, Getsemane og Jordanelva.


Tema NY VGS i Førde

Fylkeskommunen har vedtatt bygging av nytt skulebygg i Førde, der Hafstad og Mo/Øyrane vgs vert samanslått og samlokalisert på Øyrane. Arbeidet er godt i gang, kunne rektor Liv Horvei og prosjektrektor Mats Bryne fortelle medlemane av Førde Rotary klubb mandag 1.nov. Det er eit spennande og fantastisk prosjekt, seier prosjektrektoren. Samanslåing av yrkesfag og studiespesialiserande fag er iflg. elevane spennande og målet er no å skape ein felles kultur for vgs.elevane i Førde. Tidlegare har det vore litt gruppering og konkurranse mellom  Øyrane-elevane og Hafstad-elevane. Det er også erfart at val av skuleval for mange har vore avhenging av kva vener har valt.
prosjektrektor Mats Bryne

Prosjektet er pr idag vurdert til ein kostnad på vel 800 mill. kroner. Bygningsmassen skal også innhalde ein fylkeskommunal tannklinikk. Skulen vert bygd med solcellepanel på taket, og ein bruker også ein del tremateriale med tanke på klima og miljø. Under arbeidet leiger ein lokale ved Hellenes på Verftet og Concordbygget. Skulen på Øyrane skal ha plass til 900 elevar og omlag 220 tilsett. sunnfjord idrettsråd og førde arena 


Oddvar Huseklepp frå Sunnfjord idrettsråd vitja oss 18. oktober. Sunnfjord Idrettsråd er eit Fellesråd for alle idrettslaga i kommunen. Det vart stifta 28.oktober 2019 og registrert 24. jan. 20 med eige organisasjonsnummer. Leiar er Jan Magne Herstad. Rådet sitt arbeid er å vere bindeledd mellom idrettslaga og kommunen.

 

Førde Arena er eit prosjekt knytt til tilbygg/ombygging av Førdehuset, samt eventuell  tribuneplass” for fotballbanene. Ein arbeider med plan om ny symjehall og ny hall for friidrett, ulike ballspel (ikkje fotball) turn, samt buldre og klatre-vegg.

 

Kanskje skal ein også prøve noko nytt . Etter ein studietur til Danmark har ein fått ide om «enkel» mosjonsaktivitet. Planen for start og vidareføring av aktivitetane er også avhengig av ei godkjent løysing for Førdepakken ved Førdehuset.

Det er også eit eige prosjekt for overbygg (hall) på den eine fotballbana i Hafstadparken 

 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Førde Gjestehus og Camping
Adresse: Kronborgvegen 44
Adresse 2: Loftstova
Postnummer: 6800
Sted: Førde
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30
Møtespråk: no
Møtedetaljer: Møtefri siste måndagen i månaden. Nokre møter er bedriftsbesøk - sjå møtekalendar

Bogskyting på bana ved Halbrend ungdomsskule
29. aug. 2022, 19.30 - 20.30

Bogeskytingsklubben hjelper oss med å treffe blink ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...