VelkomMen til Førde!


Midt i Sogn og Fjordane ligg byen og kommunen Førde. Namnet Førde kjem av "fird", som tyder fjord. Førde kommune utgjer eit område på 590 km² og her bur i overkant av 12 000 personar. Den vakre naturen i området er skapt av isbrear på vandring og elvane Jølstra og Anga. Dalane, elvane, fjorden og dei fem byfjella står som ei flott ramme rundt fylkessenteret og det velstelte kulturlandskapet.

  

om Førde rotaryklubb - soge og verksemd

Etter førebuingsarbeid i 1964 og 1965 vart Førde Rotaryklubb offisielt stifta 8. mars 1966. Første president var distriktsveterinær Einar Ladehaug. Dei fyrste åra hadde klubben møta sine på Førde hotell. Då Sunnfjord hotell vart opna sist på 60-talet, flytta klubben møta sine dit.

 

måndagsmøta

Klubben har i alle år hatt møta sine på måndagar. Tidspunktet er kl 1930 - 2030. Måndagsmøta er den viktigaste aktiviteten i klubben. Det er under møta at medlemane utviklar venskap og kjennskap til kvarandre - eigenskapar som er sentrale i Rotary. Møta gir også god informasjon om organisasjonen. I tillegg får medlemane informasjon om ting som rører seg innanfor dei mange yrkesgruppene som er representerte i klubben og om ting som er på gang i lokalsamfunnet, i landet vårt elles og i internasjonal samanheng.


shelterbox

Vi har kjøpt ShelterbBox nr 520.

Taster man dette nummeret inn på en gene sporingsside, får man status på box'en: http://shelterbox.org/trackbox.php


Førde Rotaryklubb har tidelgare kjøpt Shelterbox med sporingsnummer 229, og den ble levert i Brasil ifm flom 21.06.2012. Test gjerne 229 på linken over.


ShelterBox er en internasjonal nødhjelpsorganisasjon som leverer bokser med telt og annet livbergende utstyr til mennesker i katastrofe- og konfliktområder. Den gir mennesker utsatt for natur- eller menneskeskapte katastrofer husly, verdighet og en mulighet til gjenoppbygging av sine liv. Hver ShelterBox er nummeret med et unikt sporingsnummer, slik at giveren kan følge boksen fra lageret ut til katastrofeområdet. Her er boksens standardinnhold:

Utstyret som brukes er nytt og nøye utvalgt med tanke på funksjonalitet, holdbarhet og at det er tilpasset formålet og oppgavene det skal brukes til. Utstyret brukes under røffe forhold, fra ekstrem hete til kulde og snø. Selve plastkassen er solid, lett og vanntett. Den kan dekke mange ulike funksjoner, alt fra oppbevaring av mat til en babyseng. ShelterBox jobber kontinuerlig med å forbedre og utvikle utstyret.  Det er lagret mye materiell. Dette gir oss mulighet til å tilpasse innholdet i Boxen til lokale forhold i mottakerlandet og etter hva det er mest behov for umiddelbart.

50-årsjubileum

Foto Leon Haugsbø


möta 15 august 2016

Distriktsguvenør Tore Rykkel frå Os hadde lagt sitt første møte som DG til Førde Rotaryklubb denne mandagen. Oppmøte var ikkje så stort denne kvelden i Biblioteket på Scandic Sunnfjord Hotel, noko som ikkje er uvanleg så tidleg i august der alle ikkje er ferdige med ferien. Men det var eit godt møte, der Tore Rykkel orienterte litt om arbeidsmål og forventningar til klubben i sitt guvernørår.


Foto Terje Olav Öen


Presidentskifte - 2016/2017

Avtroppende president Frank-Rune Ås takket alle for den måten de har utført sine oppgaver på, og vår nye president Terje Olav Øen fortalte litt om hvilke planer han har for sitt Rotaryår.  Avtroppende president  overrakte presidentkjedet til innkommende president.

Vi ser fram til et spennende år - og ønsker han lykke til!Foto: Rolf ThingvoldPresidentskifte - 2015/2016

Avtroppende president Rolf Thingvold overrakte presidentkjedet til innkommende president Frank-Rune Ås


 

  Foto: Terje Olav Øen

 

Rotary youth Exchange 2016– Winter Camp på Nesbyen

I uke 5 arrangerte Nesbyen RK for 16 gang sin årlige Winter Camp for innkommende utvekslingsstudenter.

I år var 23 studenter fra Brasil, Argentina, Mexico, USA, Tyskland, Réunion, Japan, Taiwan, Australia og New Zealand. Totalt har over 400 studenter frå 20 land deltatt på denne «ski-skolen» opp gjennom årene. Studentene skal lære seg både langrenn og alpint ila 6 dager. De to siste dagene stod alle på ski i den store alpinbakken og alle gikk 12 km på ski. Slå den!

Tanken med denne uken er å gi kunnskap om norsk vinter og friluftsliv i skog og fjell. Rett og slett gi dem et innblikk i norsk kultur, og utvikle skiferdigheter som kan gi dem glede, sier Haraldseth.

– Det er så rolig her, og folk er så hyggelige, sier Julia frå Melbourne som aldri hadde gått på ski og knapt sett snø før.

For Renz Esteller frå California var ikke snøen en ny opplevelse. Han er utplassert på Gol, går på videregående skole, snakker og forstår norsk godt og har lært seg både å gå og kjøre på ski.

– Jeg vil være her lenger, sier Rentz, som stortrives på Gol.

Primus motor er initiativtaker, legenden Jan Haraldseth (tidl. korrespondent), som i alle disse årene har vært arr. ansvarlig. Nesbyen RK har ansvaret for all logistikk, transport, innkvartering - og stiller I tillegg som sjåfører og skiinstruktører.

Fra D2250 var Rolf Thingvold, DYEO (District Youth Exchange Officer), med som skiinstruktør sammen med Cato Gulli fra Sandvika RK. Neste år kommer det ca 35 nye Rotary ungdommer til Nesbyen for å ta de aller første stavtakene.

Rotary youth Exchange 2016– Winter Camp på Nesbyen: Klikk her

 

Aktiviteter

Dugnad i Rotaryparken og Førde Helsetun – Sansehagen

D 9. mai 2016 gjennomførte klubben den årvisse dugnaden i Rotaryparken på Øyrane og i Sansehagen ved Førde Helsetun,,et.

Rotaryparken ble ryddet for søppel og gamle kvister. I år hadde folk fra asylmottaket gjort en prisverdig innsats på forhånd, så klubben sin ryddejobb ble enkel og personell kunne overføres til Helsetunet. Ved Helsetunet får vi presentert en ønskeliste med oppgaver som de ønsker utført. I tillegg til rydding i bed, raking, gjødsling og kalking, ble det i år saget ned et tre, og det gamle bringebærstativet ble reparert med nye strenger og fjøler. Tilbakemeldinga fra Helsetunet viser at de setter stor pris på den innsatsen klubben gjør.